O NAMA

Kako je sve počelo i što smo radili do sada

Poštovani,

Moje ime je Antonio Bolanča i kroz ovu internet stranicu ispricati cu Vam priču o adaptacijama jer se svakim danom, cijeli svoj život isključivo bavim navedenom tematikom....

Adaptacije ,uređenja interijera ili završni radovi u graditeljstvu su najzahtjevniji dio građevine u estetskom smislu.Radnici koji se bave završnim radovima moraju biti posebno educirani za točno određene segmente završnih radova i vrlo pedantni u svom zanimanju. Usporedivši građevinu sa auto industrijom dati zidaru da boja zidove bilo bi isto kao dati vulkanizeru da Vam odradi servis na vozilu. U završnim radovima(uređenju interijera jednog doma) sudjeluje 15 različitih obrtničkih zanimanja.Sve te radnike i struke potrebno je savršeno koordinirati i organizirati kako bi se projekat završio kvalitetno i na vrijeme.

Društvo je osnovano 2009. godine u privatnom vlasništvu sa sjedištem u Zagrebu, Jablanska 22. Osnovna djelatnost je izvedba građevinskih adaptacija kao i svi ostali poslovi vezani za građevinsku djelatnost.
Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu sa punim nazivom: IZGRADNJA BOLANČA d.o.o., za graditeljstvo, usluge i trgovinu.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080697767
Adresa: Zagreb, Jablanska 22 OIB: 38537842428
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, IBAN: HR53 2360 0001 1020 8790 5
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.

4 koraka za kvalitetno uređenje interijera

Korak 11. DOGOVARANJE PROJEKTA

Pregled nekretnine,detaljna izmjera prostora te zapisane ideje(želje )investitora o životnim potrebama i buducem izgledu prostora.Korak 22. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Na osnovu zapisanih podataka potrebno je napraviti nacrte postojećeg stanja i budućeg stanja(idejnog riješenja) sa rasporedom instalacija, kao podlogu za izradu preciznog ponudbenog troškovnika.Pri izradi ponudbene dokumentacije nudimo pomoc odabira ugradbenih elemenata (parketi, keramika, sanitarije, rasvjetna tijela...)


Korak 33. IZRADA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbeni troškovnik temeljni je izračun troškova adaptacije.Izrađujemo ga vrlo detaljno sa unaprijed prikazanim dokaznicama mjera(npr.količinama bojanja zidova i stropova u dn.boravku).Sastavni dio ponudbenog troškovnika su „nepredviđeni“ radovi za koje su prikazane jedinične cijene i količine prema kojima se može izračunati i „nepredviđeni“ trošak ukoliko do njega dođe. Na osnovu ponudbenog troškovnika izrađuje se dinamički plan radova(gantogram) koji prikazuje točno vrijeme trajanja svih radova i svih platnih situacija.


Korak 44. IZVOĐENJE RADOVA

Organizirano izvođenje radova prema prethodno pripremljenoj dokumentaciji .